Reglement for utlån av lærebøker

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler,  jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven. Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i Rogaland.

Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement.

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte må erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Signering skjer sammen med aktivering av bruker fra sommeren 2018. For elever som allerede har bruker vil skolen samle inn signert reglement på annet vis.

 Hent mal for reglement for utlån av lærebøker.

Del denne artikkelen på: