PC/Mac-ordning for elever 2016-17

PC-ordningen 2016-17

PC-ordningen for skoleåret 2016-17 starter opp 15. juni 2016.

Alle som har søkt videregående skole i Rogaland fylkeskommune får vedlagte brev om ordningen (pdf, 532 kB).

Tilbud om kjøp av datamaskin

Alle elever som begynner i Vg1 høsten 2016 får tilbud om å kjøpe subsidiert PC eller Mac.

Tilbudet gjelder kun Vg1-elever i offentlige skoler og kan bare benyttes første gang du er elev i Vg1. Siste frist for kjøp er 30. november 2016.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever som går i offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Hvis du allerede har bærbar PC eller Mac, står du fritt til å bruke denne i læringsarbeidet ditt.

Skolene kan anbefale modeller på sine nettsider, men grunnmodell PC kan brukes på alle skoler. Dersom du er i tvil om hva du vil bestille, eller hvis du står på venteliste, bør du vente med bestillingen.

Du kan søke utstyrsstipend på  www.lanekassen.no. Dette stipendet er ikke behovsprøvd, og beløpet for skoleåret 2016-17 er 991 kroner. Egenandelen på grunnmodell PC er tre ganger minimumsbeløpet for utstyrsstipend. Resten subsidieres av fylkeskommunen for denne modellen.

Kjøp av maskin på ordningen er bindende, det er ikke anledning til å bytte inn maskinen etter at den er mottatt. Hvis du kjøper maskin og ikke begynner i offentlig videregående skole i Rogaland, vil du bli fakturert for det RFK subsidierer: Grunnmodell PC: 3 947,-/4 357,-, iPad: 2 746,- og andre modeller: 2 000,-.

Tilbud:

RFK har rammeavtale med Nordialog Stavanger for kjøp av PC (tre modeller) og Eplehuset for kjøp av Mac (to modeller + iPad for elever i spesialundervisning).

Du bestiller på leverandørenes egne nettsider for ordningen:
PC:  rfk.nordialog.no
Mac og iPad:  www.eplehuset.no/rfk

Betaling skjer elektronisk ved bestilling. Bestillingen starter onsdag 15. juni.

Tabellen viser priser og betalingsordning for ulike maskintyper 

 

Type datamaskin 

 

Engangsbetaling 

 

Avbetaling pr. år over 3 år 

 PC grunnmodell, HP 430 13”  Inkludert tre års garanti, Next Business Day   2 573,-  991,- (totalt 2 973,-) 
PC avansert modell, HP 745 14” Inkludert tre års garanti, Next Business Day  7 056,-  Bare engangsbetaling 
 PC hybrid, Microsoft Surface pro 4  Inkludert tre års garanti   11 106,-  Bare engangsbetaling 
Macbook Air 13" MMGF2
Inkludert AppleCare 3 års garanti + tlf.support 
 8 333,-  Bare engangsbetaling 
Macbook Pro Retina 13" MF839
Inkludert AppleCAre 3 års garanti + tlf.support 
 11 330,-  Bare engangsbetaling 
iPad Air 2 64GB Wifi  (kun elever i spesialundervisning) 
Inkludert AppleCare 2 års garanti+ tlf.support 
 2 973,-  Bare engangsbetaling 

Modellendringer kan forekomme fra leverandøren. Se info på leverandørens nettsider og RFK sin elevportal Elevportalen, elev.rogfk.no.

Programvare kan lastes ned fra elev.rogfk.no. Dette skjer når du har startet på skolen og fått brukerID.

Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men du må i så fall kjøpe lisens til Windows selv.

Elevene overtar RFKs rettigheter, holder kontakt med leverandøren og har vilkår tilsvarende forbrukerkjøpsloven.

Vi anbefaler alle å sørge for å ha forsikring på maskinene. Leverandørene tilbyr dette på flere av modellene på sine nettsider.

Tidspunkter:

 

15. juni  Bestilling starter 
1. juli  Bestilling innen denne datoen garanterer levering mellom 27. juli og 5. august 
13. juli  Bestilling innen denne datoen garanterer levering innen skolestart 
31. juli  Bestilling innen denne datoen garanterer levering uka etter skolestart 
30. november  Siste dag for bestilling 

 

Leveringstidene oppgitt over gjelder de som velger levering per post. Se leverandørenes bestillingssider for detaljer om modellene, tidspunkt for utlevering på skole og utleveringsmåte. På Elevportalen http://elev.rogfk.no og Facebook-siden www.facebook.com/ungrogaland finner du også mer informasjon. 

Del denne artikkelen på: