PC/Mac-ordning for elever 2015-16

PC-ordningen 2015-16

OBS Denne siden omtaler PC-ordningen for skoleåret 2015-16. Se disse sidene for informasjon om den gjeldende ordningen.

PC-ordningen for skoleåret 2015-16 starter opp 15. juni 2015.

Alle som har søkt videregående skole i Rogaland fylkeskommune får vedlagte brev om ordningen (pdf, 118 kB)

Elever i spesialundervisning: Les mer om tilbud om iPad i denne artikkelen.

Se siste nytt om ordningen.

Tilbud om kjøp av datamaskin

Alle elever som begynner i Vg1 høsten 2015 får tilbud om å kjøpe subsidiert PC eller Mac.

Tilbudet gjelder kun Vg1-elever i offentlige skoler og kan bare benyttes første gang du er elev i Vg1. Siste frist for kjøp er 30. november 2015.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever som går i offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Hvis du allerede har bærbar PC eller Mac, står du fritt til å bruke denne i læringsarbeidet ditt.

Skolene kan anbefale modeller på sine nettsider, men grunnmodell PC kan brukes på alle skoler. Dersom du er i tvil om hva du vil bestille, eller hvis du står på venteliste, bør du vente med bestillingen.

Du kan søke utstyrsstipend på www.lanekassen.no. Dette stipendet er ikke behovsprøvd, og beløpet for skoleåret 2015-2016 er 967 kroner. Egenandelen på grunnmodell PC er tre ganger minimumsbeløpet for utstyrsstipend. Resten subsidieres av fylkeskommunen.

Kjøp av maskin på ordningen er bindende, det er ikke anledning til å bytte inn maskinen etter at den er mottatt. Hvis du kjøper maskin og ikke begynner i offentlig videregående skole i Rogaland, vil du bli fakturert for det RFK subsidierer: Grunnmodell PC: 3 702,-/4 102,-, iPad: 3 070,- og andre modeller: 1 750,-.

Tilbud:

RFK har rammeavtale med Nordialog Stavanger for kjøp av PC (to modeller) og Eplehuset for kjøp av Mac (to modeller).

Du bestiller på leverandørenes egne nettsider for ordningen:

PC: rfk.nordialog.no

Mac: www.eplehuset.no/elevmac

Betaling skjer elektronisk ved bestilling.

Bestillingen starter mandag 15. juni.
Elever i spesialundervisning kan bestille iPad etter skolestart.

Tabellen viser priser og betalingsordning for ulike maskintyper

Type datamaskin Engangsbetaling Avbetaling pr. år over 3 år
PC grunnmodell,
 HP 43013”
2 501,- 967,- (totalt 2 901,-)
PC avansert modell,
 HP 740 14” (nytt modellnavn: HP 840)
6 834,- Bare engangsbetaling
MacBook Air 11” 6 913,- Bare engangsbetaling
MacBook Pro Retina 13” 10 053,- Bare engangsbetaling
iPad Air 2 64GB Wifi
 (kun elever i spesialundervisning)
2 901,- Bare engangsbetaling

 

Modellendringer kan forekomme fra leverandøren. Se info på leverandørens nettsider og RFK sin elevportal Elevportalen, elev.rogfk.no.

Programvare kan lastes ned fra elev.rogfk.no. Dette skjer når du har startet på skolen og fått brukerID.

Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men du må i så fall kjøpe lisens til Windows selv.

Elevene overtar RFKs rettigheter, holder kontakt med leverandøren og har vilkår tilsvarende forbrukerkjøpsloven.

Vi anbefaler alle å sørge for å ha forsikring på maskinene. Leverandørene tilbyr dette på sine nettsider.

Tidspunkter:

15. juni Bestilling starter
1. juli Bestilling innen denne datoen garanterer levering mellom 27. juli og 5. august
13. juli Bestilling innen denne datoen garanterer levering innen skolestart
31. juli Bestilling innen denne datoen garanterer levering uka etter skolestart
30. november Siste dag for bestilling

 

Leveringstidene oppgitt over gjelder de som velger levering per post. Se leverandørenes bestillingssider for detaljer om modellene, tidspunkt for utlevering på skole og utleveringsmåte. På Elevportalen http://elev.rogfk.no og Facebook-siden www.facebook.com/ungrogaland finner du også mer informasjon. 

Del denne artikkelen på: