Spørsmål og svar

Du er sikkert nysgjerrig på om du kan bestille maskin (kanskje gått videregående i et annet fylke eller på privat skole) og eventuelt når maskinen du har bestilt kommer.

Her er informasjon om hvordan vi godkjenner bestillingene. Det kan tenkes bestillingen din blir satt på vent - her finner du ut hvorfor og hva du kan gjøre.

Kan jeg kjøpe maskin hos en annen leverandør og levere regningen til fylkeskommunen?
Nei, for å få subsidiert maskin må du benytte våre avtaler med Atea eller Eplehuset, og deres egne bestillingssider på nettet.

Kan jeg kjøpe maskin et annet sted og få utbetalt pengene?
Beklager, det kan du ikke. For å få subsidiert (delvis betalt av fylkeskommunen) datamaskin må du benytte deg av avtalen med leverandørene Atea og Eplehuset. 

Kan jeg bestille en annen maskin hos Atea eller Eplehuset?
Nei, for å få subsidiert maskin kan du kun velge blant de modellene som er beskrevet i tilbudet. 

Kan jeg bruke Chromebook? Er nemlig vant med det fra grunnskolen
Det enkle svaret er nei. Men mange vil finne at det er tider og undervisningssituasjoner hvor det går helt fint. Når vi likevel ikke anbefaler Chromebook (eller nettbrett) er det fordi du kan få utfordringer med nettbaserte tester og eksamen. En del fag har også spesiell programvare som forutsetter Windows eller Mac. Elever i Rogaland fylkeskommune får også Office 365-bruker med tilhørende tjenester. Vi kan ikke tilby Chromebook siden vi ikke har avtale med Google om brukere og tjenester på denne plattformen.

Hvorfor må jeg betale noe for maskinen (grunnmodell Windows)?
Egenandelen tilsvarer tre ganger  utstyrsstipendet som alle får fra Lånekassen og som ikke er behovsprøvd. Det betyr at pengene fra stipendet dekker utgiftene til maskinen. Du må selv søke om stipendet. Fylkeskommunen subsidierer resten av kjøpsbeløpet.

Hvorfor er det forskjell på subsidiebeløp mellom PC og Mac?
Vi skal sikre gratis læremidler til elevene og tilbyr derfor datamaskin til pris tilsvarende tre ganger stipendet elevene får fra Lånekassen. Derfor er maskinen subsidiert slik at elevens andel er 3053,- (tre ganger årets grunnstipend på 1051,-).

Når vi i tillegg ønsker å tilby Mac kan vi ikke subsidiere disse like mye pga. kostnadene. Årsaken er at skattemyndighetene ikke anser det som lovpålagt og fylkeskommunen får dermed en høyere kostnad når vi skal tilby disse i tillegg. Likevel gir vi avslag på 2000 kroner på disse maskinene.

Eier jeg, eller låner jeg maskinen?
Du eier maskinen selv, overtar RFKs rettigheter og holder kontakt med leverandøren ved eventuelle reparasjoner. Se siden om kjøpsvilkår.

Hvor går jeg dersom den går i stykker?
Da henvender du deg til Atea (Windows-maskiner) eller Eplehuset (Mac-maskiner og iPad) og følger deres veiledninger, se siden om support. Skolene har ikke ansvar for maskinvaren og skal heller ikke reparere denne. Imidlertid er skolen behjelpelig med programvare og har dessuten innkjøpt programvare til alle elever. Se mer om programvare under Last ned og Office 365

Godkjenning av bestillingene:
Rogaland fylkeskommune godkjenner hver enkelt bestilling. Dette arbeidet starter i uke 29 i år. Da skal alle ha svart på inntaket.

Hvorfor må alle godkjennes?
Det er kun lov å bestille én maskin. Og ordningen gjelder kun elever som skal gå Vg1 første gang i offentlig videregående skole i Rogaland.
Dette sjekker vi.

Får jeg vite når bestillingen er godkjent?
Ja, du får en epost fra leverandøren (Atea eller Eplehuset) om at bestillingen er godkjent.

Kan jeg hente maskinen når bestillingen er godkjent?
Maskinen vil bli sendt i posten. Du vil få melding fra leverandøren når maskinen sendes ut.

Dersom du bestilte før 15. juli får du maskinen før skolestart.
Se forøvrig siden om frister.

Bestillingen min er ennå ikke godkjent!
Ingen grunn til panikk, godkjenningen skjer fortløpende og det samme gjør utleveringen (se svar over). Først inn, først ut.
Dersom det er spørsmål til bestillingen tar vi kontakt på telefonen eller eposten som er oppgitt.

Bestillingen min er satt på vent - hvorfor?
Når vi behandler bestillingen og endrer status blir det alltid sendt en epost. Dersom bestillingen er satt på vent vil du finne årsaken beskrevet i eposten.

Jeg gikk på privat skole/vgs i et annet fylke i fjor og skal gå Vg2 i Rogaland nå. Hvorfor blir bestillingen avvist?
Ordningen gjelder kun Vg1-elever i offentlig videregående skole. Dersom du har gått privat skole eller kommer fra et annet fylke må du enten frikjøpe maskinen fra der du kommer fra eller gjøre eget kjøp. Unntaket er elever som kommer fra utlandet, se under.

Jeg startet på en av skolene deres, men byttet til privat skole. Hva gjør jeg?
Vi kan ikke subsidiere maskiner til elever vi ikke har siden vi kun får midler til våre elever. Og private får midler til sine elever. Derfor sender vi faktura på subsidiebeløpet til deg. Dersom du har gått på en av våre skoler helt fram til 1. november så sender vi ikke ut faktura. 

Jeg skal begynne hos dere i Vg2, men startet i privat skole og kjøpte maskin hos dere, må jeg betale subsidiebeløpet?
Ja, det må du. Og du er velkommen til å bruke maskinen du har til bruk i Vg2. Du blir ikke med i ordningen fra Vg2.

Jeg gikk Vg1 i utlandet og har fått avvist bestillingen - hvorfor?
Ta kontakt med oss.
Ordningen gjelder elever som går første gang i Vg1, se over. Dette er imidlertid et unntak (grunnet formodentlig manglende PC-ordninger i utlandet). Vi klarer ikke alltid å fange opp dette i gjennomgangen av alle bestillingene, men vil selvsagt gjøre om dette.

Jeg gikk på internasjonal skole i Norge, og skal begynne på IB i Vg2. Gjelder ordningen for meg også?
Ja, ordningen gjelder deg også. Av samme årsaker som utenlandske studier, se over. På spørsmål om utdanningsprogram i bestillingsskjema hos leverandør, velger du Studiespesialisering.

Del denne artikkelen på: