Tilbud om iPad til elever i spesialundervisning

Alle elever i spesialundervisning kan velge å kjøpe iPad som en del av PC-ordningen. Dette gjelder elever som har rett til spesialundervisning og som får opplæring i grupper med redusert elevtall (hverdagslivstrening, arbeidstrening og elever som går mot grunnkompetanse).

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Hvis du allerede har bærbar PC, Mac eller iPad, står du fritt til å bruke denne i læringsarbeidet ditt.

Bestilling av datamaskin starter i juni.

 Her er linken for å kjøpe iPad.

I PC-ordningen tilbys det tre ulike modeller, og iPad til deg som har spesialundervisning. Du må benytte nettbutikkene hos leverandørene vi har avtaler med: Atea (Windows) og Eplehuset (Mac). Du kan kun velge én maskin, og dersom du har kjøpt maskin tidligere, kan du ikke kjøpe iPad på ordningen.

Modellen vil være iPad 32 GB Wifi med omslag. Egenandelen er på 3153 kroner. Resten subsidieres av fylkeskommunen.

Spørsmål og svar

Må jeg kjøpe iPad når jeg går i spesialundervisning?
Nei, PC-ordningen er valgfri og du kan velge hvilken maskin du vil. Men du må kontakte skolen for å høre om de har spesielle anbefalinger.

Dersom jeg ikke vil ha iPad, kan jeg kjøpe datamaskin når nettbutikkene åpner i juni?
Ja, ordningen er valgfri og alle kan velge hvilken modell de ønsker. Men vi anbefaler å søke råd og veiledning hos skolen. Det kan tenkes det er spesiell programvare som benyttes eller egne metodiske opplegg. 

Kan jeg kjøpe iPad nå selv om jeg har kjøpt maskin tidligere?
Nei, beklager. Du kan kun kjøpe én maskin på ordningen.

Kan jeg kjøpe iPad nå selv om dette ikke er det første skoleåret mitt i videregående skole?
Ja. Dette er annerledes enn de som går i ordinær undervisning. Der gjelder ordningen kun én gang og kun første gang eleven går Vg1 i RFK.

Kan jeg kjøpe maskin hos en annen leverandør og levere regningen til fylkeskommunen?
Nei, for å få subsidiert maskin må du benytte våre avtaler med Atea eller Eplehuset, og deres egne bestillingssider på nettet.

Kan jeg kjøpe på avbetaling?
Beklager, det er ikke anledning til å kjøpe iPad på avbetaling. Grunnmodell PC kan kjøpes på avbetaling. Se siden om kjøpsvilkår.

Hvorfor må jeg betale egenandel?
Egenandelen tilsvarer tre ganger utstyrsstipendet som alle får fra Lånekassen og som ikke er behovsprøvd. Det betyr at pengene fra stipendet dekker utgiftene til maskinen. Du må selv søke om stipendet. Fylkeskommunen subsidierer resten av kjøpsbeløpet.

Eier jeg, eller låner jeg maskinen?
Du eier maskinen selv, overtar RFKs rettigheter og holder kontakt med leverandøren ved eventuelle reparasjoner. Se siden om kjøpsvilkår.

Hvor går jeg dersom iPaden går i stykker?
Da henvender du deg til Eplehuset og følger deres veiledninger. Skolene har ikke ansvar for maskinvaren og skal heller ikke reparere denne. Imidlertid er skolen behjelpelig med programvare og har dessuten innkjøpt programvare til alle elever. 

Når er siste frist for kjøp?
Siste frist er 30. november 2019

Del denne artikkelen på: