Hvorfor bussvei

Byområdene på Nord-Jæren trenger et moderne kollektivtilbud, slik at flere velger buss framfor bil.

I dag skjer kun åtte prosent av reisene med buss. Nå bygges Bussveien der behovet er størst, i byområdet Stavanger-Sandnes og Stavanger-Tananger. 58 prosent av befolkningen på Nord-Jæren jobber langs Bussveien, og med økende utbygging av boliger og næringsbygg langs Bussveien, vil tallet stige. Noen eksempler er Norestraen i Sandnes, Forus, Jåttåvågen, Paradis og Madla-Revheim.

Nei til lengre bilkøer, ja til renere luft.

Når flere velger å ta bussen, sykle eller gå, blir bilkøen kortere for de som må kjøre. I tillegg får vi renere luft. Flere folk betyr mer trafikk. Uten endring i reisevaner, vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år. Bussveien er et stort prosjekt som er med på å gi Nord-Jæren lavere klimautslipp, nullvekst i biltrafikken og mindre trafikkstøy. Du vil få et bedre sted å bo og arbeide i, og regionen blir attraktiv for næringslivet.

Foto: i-SUSTAIN www.i-sustain.com

Foto: i-SUSTAIN www.i-sustain.com

Foto: i-SUSTAIN www.i-sustain.com

Foto: i-SUSTAIN www.i-sustain.com

Del dette innholdet på: