Dette skjer videre i Bussveien

Buss kjører inn på Bussveien. Bilfelt og sykkelvei er sidestilt.

Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunene jobber nå med planlegging og prosjektering av delstrekninger i Tananger, Kvernevik, Sunde, Jåttåvågen og i Sandnes.

Bygges nå

Statens vegvesen startet i oktober 2015 arbeidet med å bygge midtstilt bussvei på fylkesvei 44, mellom Breidablikkveien på Mariero og Stasjonsveien på Vaulen. Bilfelt, sykkelfelt og fortau kommer på hver side. Strekningen er den sjuende av i alt 22 strekninger som til slutt skal bli Bussveien.

Ferdig planlagt

Reguleringsplanene for strekningene

  • Gausel - Gausel stasjon
  • Gausel stasjon - Forus øst/Forussletta 
  • Forus vest 

er vedtatt i Stavanger og Sandnes bystyre. Statens vegvesen planlegger nå byggingen av disse delstrekningene og det er forventet at byggestart vil bli i slutten av 2018 eller i starten av 2019. Når strekningen Gausel-Forussletta er ferdig bygget blir Bussveien 3,3 kilometer lengre.

Ferdig bygget

Til nå er det åpnet seks bussvei-strekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), bussbroen på Forus, ved Tvedt-senteret og på Forussletta. I det interaktive kartet kan du se hvor de ferdig bygde strekningene ligger. Når du klikker bortover tidslinjen kan du se hvordan Bussveien vil bli bygget de neste årene.

  

Del dette innholdet på: