You Rådgiver

YoU -rådgiver skal gi elevene informasjon og oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker og være veileder slik at elevene kan ta realistiske yrkesvalg. Det blir gitt både individuell og felles veiledning. Elevene oppfordres til å avtale tid for individuell veiledning. 

ruth_nettbilde
Ruth Odland
Kontor Biblioteket
Telefon 51 92 33 26
Mobil 92 89 23 79
Epost  ruth.odland@skole.rogfk.no
   

Informasjonen kan være om hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker og de ulike inntaksvilkår, søknadsfrister, søknadsprosedyrer ved søknader til videregående opplæring, fagskoler og høyskoler YoU – rådgiver følger opp når elevene skal søke videre på skole eller ut i lærebedrifter. Det vil også være mulig å få informasjon om alternative veier frem til fagbrev.

YoU rådgiver er fast medlem i S – pedgruppa. I tillegg har YoU - rådgiver kompetanse på problematisk dataspilling, og kan veilede elever, lærere og foresatte innenfor dette.

YoU – rådgiver er skolens koordinator for faget Utdanning for valg (UTV)

Kontoret ligger i tilknytning til biblioteket og skolens kantine. Rådgiver har oppslag om kontortid på egen dør og på Itslearning.
 

Del denne artikkelen på: