Team Elevoppfølging

Team elevoppfølging arbeider med identifisering, kartlegging og oppfølging av behov utover den ordinære undervisning og oppfølging. Teamet består av avd.leder, rådgivere, lærere og bibliotekar.

Avdelingsleder (Rådgiver)
Bente Faltinsen 
Telefon 46 80 33 13 / Epost bente.faltinsen@skole.rogfk.no

Avdelingsleder (Læringssenteret)
Elin Salvesen
Telefon 99 02 58 37 / Epost elin.seteroy.salvesen@skole.rogfk.no

Sosialrådgivere
Tommy Tangjerd Søllesvik
Telefon 40 14 77 60 / Epost tommy.tangjerd.sollesvik@skole.rogfk.no

Elin Kjetland
Telefon 40 76 74 72 / Epost elin.kjetland@skole.rogfk.no

Yrkes og utdanningsrådgiver
Ruth Odland
Telefon 92 89 23 79 / Epost ruth.odland@skole.rogfk.no

Læringssenteret 
Maria Almberg Størkson 
Telefon 99 77 44 51 / Epost maria.almberg.storkson@skole.rogfk.no

Camilla Storm
Telefon 99 72 84 03  / Epost camilla.storm@skole.rogfk.no

Bibliotek
Hege Elisabeth Melkevik
Telefon 91 57 42 64 / Epost hege.elisabeth.melkevik@skole.rogfk.no