Team Elevoppfølging

Team elevoppfølging arbeider med identifisering, kartlegging og oppfølging av behov utover den ordinære undervisning og oppfølging. Teamet består av avd.leder, rådgivere, lærere og bibliotekar.

Leder
Åse Bratthammer 
Telefon 95 83 91 62 / Epost aase.bratthammer@skole.rogfk.no

Sosialrådgivere
Tommy Tangjerd Søllesvik
Telefon 40 14 77 60 / Epost tommy.tangjerd.sollesvik@skole.rogfk.no

Elin Kjetland
Telefon 40 76 74 72 / Epost elin.kjetland@skole.rogfk.no

Yrkes og utdanningsrådgiver
Ruth Odland
Telefon 92 89 23 79 / Epost ruth.odland@skole.rogfk.no

Læringssenteret 
Camilla Storm
Telefon 99 72 84 03  / Epost camilla.storm@skole.rogfk.no

Bibliotek
Hege Elisabeth Melkevik
Telefon 91 57 42 64 / Epost hege.elisabeth.melkevik@skole.rogfk.no

Miljøteam
Ann Elisabeth Aslaksen
Telefon 92 80 11 14 / Epost ann.elisabeth.aslaksen@skole.rogfk.no

Hans Kristian Antonsen
Telefon 99 16 77 06 / Epost hans.kristian.antonsen@skole.rogfk.no