Helsearbeiderfaget VG3

Raskeste vei til fagbrevet.

Helse1
 • Åkrehamn videregående skole tilbyr kurs i teori til praksiskandidat-eksamen og fagprøve i helsearbeiderfaget.
 • Undervisningen blir ved Åkrehamn videregående skole på ettermiddagstid en gang i uken over ett skoleår. Praksiskandidateksamen finner sted i juni 2020.
 • Målgruppe: For dere med praksis innen pleie og omsorg som ønsker å avlegge fagbrev innen Helsearbeiderfaget etter praksiskandidatordningen.
 • Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne.

Læreplan: Vg3 Helsearbeiderfaget
Oppstart: September 2019
Pris: 24.000,-

For mer informasjon og påmelding ta kontakt på mail: anne.may.medhaug@skole.rogfk.no eller telefon 51 92 33 01.
Påmeldingsfrist: 1. september 2019

hf2

Kursets er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget og består av 3 ulike hovedområder:

 • Helsefremmende arbeid:
  Hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Pleie og omsorg knyttet til ulike sykdommer og individuelle behov.
 • Kommunikasjon og samhandling:
  Hva kommunikasjon og samhandling betyr for mennesker med ulike behov for helse-eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt.
 • Yrkesutøvelse:
  Hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler også om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer.

Hensikten med kurset som tilbys er å klargjøre kandidaten for praksiskandidateksamen samt å få øvet seg på å besvare denne typen eksamensoppgaver.

Last ned brosjyre her

Del denne artikkelen på: