Barne-og ungdomsarbeiderfaget Vg3

Raskeste vei til fagbrevet

bou2
 • Åkrehamn vidaregåandeskole tilbyr teori til praksiskandidateksamen og fagprøve i Barne-og ungdomsarbeidefaget.
 • Undervisningen blir på Åkrehamn vidaregåandeskole på ettermiddagstid en gang i uken over ett skoleår. Praksiskandidateksamen finner sted i juni 2020.
 • Målgruppe: For dere med praksis i barnehage, skole/SFO eller med ungdom som ønsker å avlegge fagbrev innen Barne-og ungdomsarbeiderfaget etter praksiskandidatordningen.
 • Kurset er komprimert og spesielt tilrettelagt for voksne.

Læreplan: Vg3 Barne-og ungdomsarbeiderfaget

Oppstart: September 2019

Pris: kr. 24.000,-

For mer informasjon og påmelding ta kontakt på mail: anne.may.medhaug@skole.rogfk.no eller telefon 51 92 33 01.

Påmeldingsfrist: 1. september 2019.

bou3

Kursets er i tråd med godkjente læreplaner for Barne-og ungdomsarbeiderfaget og består av 3 ulike hovedområder:

 • Helsefremmende arbeid:
  Fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse, medansvar for eget liv, bruk av egne ressurser og sosiale nettverk.
 • Kommunikasjon og samhandling:
  Vekst og utvikling hos barn og unge, livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå, voksne rollemodeller, språkbruk og omgangsformer.
 • Yrkesutøvelse:
  Oppvekstvilkåri et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, ulike aktiviteter i pedagogisk arbeid, observasjon, planlegging, dokumentasjon, og motivering

Hensikten med kurset som tilbys er å klargjøre kandidaten for praksiskandidateksamen samt å få øvet seg på å besvare denne typen eksamensoppgaver.

Last ned brosjyre her

Del denne artikkelen på: