Prosjekter

Ved Åkrehamn videregående skole er vi med på flere prosjekter der vi samarbeider med andre skoler og opplæringssteder både i nærheten og internasjonalt.

Helhetlig fag- og yrkesopplæring – HFY

Hovedhensikten med dette prosjektet er å skape helhet og sammenheng i fagopplæringen for elever og lærlinger. Dette skal vi oppnå gjennom et forpliktende samarbeid mellom skoler og lærebedrifter, der systematisk arbeid med lokale læreplaner (yrkesfaglig fordypning og arbeidslivs-fag), vurdering og gjennomgående digital dokumentasjon, fra ungdomsskolen og fram til full kompetanse (fagbrev/svennebrev), er sentrale tiltak. Haugaland, Karmsund og Åkrehamn videregående skoler, seks kommuner i Nord-Rogaland i tillegg til opplæringskontorene jobber stadig mot dette målet.

Prosjektet er tredelt og i den ene delen forsøker en å skape:
  • Helhet og sammenheng i det fireårige opplæringsløpet
  • Arbeids- og læringsoppdrag som kvalitetssikres mot nasjonale læreplaner
  • En felles forståelse av planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon
  • Et systematisk nettverkssamarbeid mellom de forskjellige deltakerne i prosjektet
  • Fokus på læringsoppdrag både i skole og bedrift som knyttes til kompetansemål og vurdering

Instruktøropplæring

Den andre delen av prosjektet tar for seg opplæring av instruktører. Åkrehamn videregående skole har opplæring av instruktører til Helse- og oppvekst som sitt ansvarsområde. Dette har pågått over flere år. I forbindelse med HFY vil en nå i samarbeid med våre samarbeidspartnere utvikle et 5-6 dagers kurs for instruktører. Det vil da være flere instanser som skal bidra til opplæring av instruktører. Opplæringen vil skje i henhold til modellen som er utviklet for opplæring i praktisk arbeid. Denne vil etterhvert kunne fungere som en opplæringsbok.

Gjennomgående dokumentasjon i fag og yrkesopplæringen

Dette er en utprøving av gjennomgående dokumentasjon styrt fra Udir. På skolen vår deltar Elektro, Helse og oppvekstfag. Utprøvingen skal bidra til vurderingen av fagarbeideres og arbeidsgivers behov for en dokumentasjonsordning og av dokumentasjonens nytteverdi. Utprøvingen skal bidra til en erfaringsinnhenting med ulike modeller for en gjennomgående dokumentasjonsordning og om en kan velge ulike modeller for ulike fag. Utprøvingen skal gi grunnlag til å ta stilling til om dokumentasjonsordningen skal innføres permanent og forskriftfestes.

Kursvirksomhet

De siste årene har vi arrangert kurs for arbeidstakere som skal avlegge privatisteksamen i automasjon på VG2-nivå før de får gå opp til fagprøve.

Vi har stor kompetanse innen de programfagene vi har på skolen og vi kan på forespørsel komme med ulike kurstilbud. I tillegg kjører vi en del kurs for renholdsoperatør og helsefagarbeider.

Del denne artikkelen på: