Næringsliv og skole

Vi på Åkrehamn videregående skole er opptatt av at alle våre elever skal oppleve mestring. Vi er opptatt av at elevene våre skal fullføre utdannelsen sin, og få et fagbrev. Vi er opptatt av å være i front når det gjelder undervisning, vurdering og læring.

Vi kaller det maksimalt læringsutbytte for alle våre elever

Åkrehamn vgs sin standard i forhold til samarbeid med næringslivet

Sammen skaper vi framtidens kompetanse er et slagord som forplikter. For å kunne gjøre dette, er vi helt avhengige av et godt samarbeid med næringslivet. De fleste som går hos oss, skal ta et fagbrev eller svennebrev etter endt utdannelse. Tradisjonelt ser de fleste på utdannelsen som to år i skole og to (2,5) år i bedrift. Vi ser på det som fire (4,5) års utdannelse.

Vi kaller det helhetlig fag og yrkesutdanning (HFY)

I kunnskapsløftet ble det innført et fag kalt Yrkesfaglig fordypning (YFF). I dette faget er det en forutsetning at det lokale næringsliv er med og spiller på lag med oss. Her samarbeider vi om lokal læreplan, læringsmål og kriterier for læring.

Alle fagområder på vg2 har nettverksgrupper sammen med næringslivet. Vi holder instruktørkurs for næringslivet i de fleste studieretninger. Her samhandler vi om opplæring og forbereder både elever og de som skal ta imot elevene, slik at elevene får en felles opplevelse av opplæringen, uavhengig om de er i skole eller bedrift.

I de fleste studieretninger finnes det opplæringskontor. Dette er det koordinerende leddet mellom skole og næringsliv. Vi er prisgitt opplæringskontorene i dette arbeidet.

«Ungt entreprenørskap», elevbedrift, ungdomsbedrift er flere sider av samme sak. Her får elevene en liten innsikt i det å starte, drive og avvikle en bedrift. Dette er også med på å forberede elevene våre til et arbeidsliv som stadig krever mer av hver enkelt av oss.

Dette er litt av hva som foregår på de forskjellige studieretningene:

Service og Samferdsel (SS)
SS har et bredt og godt samarbeid med lokale drifter (varehandel, transport og logistikk). Vi samarbeider om prosjekter i f.eks salg, reklame og distribusjon. Mange av bedriftene er samarbeidspartnere i YFF, mens andre er mentorer, veiledere og kursholdere for både elever og lærere.

Elektrofag
Vi har et utbredt samarbeid med Haugaland Kraft. De hjelper oss både i opplæring, i YFF og med utstyr. Vi er utrolig fornøyd med dette samarbeidet. Mange av elektrobedriftene på Haugalandet samarbeider med Elektro i YFF. Haugaland og Sunnhordaland opplæringskontoret (HSO) er det koordinerende leddet i denne prosessen. I tillegg har vi et godt samarbeid med Karmsund vgs, både når det gjelder elever og koordinering av YFF (for å nevne noe). Åkrehamn vgs driver også instruktørkurs for disse bedriftene, slik at våre elever får en mer helhetlig fag og yrkesutdanning.

Byggfag
Bygg og anleggsteknikk Åkrehamn vgs har vært med i HFY (Helhetlig fag og yrkesopplæring) samarbeidet siden 2010. Nettverksarbeidet har som hensikt å sette elevens første dag på vg1 i sammenheng med fagbrevet/svennebrevet lærlingen skal ta 4 år etter. Vi vet at når det gis mer helhet og sammenheng i opplæringen får vi høyere kvalitet på fagarbeiderne vi utdanner. Dette er et felles prosjekt mellom skole og bedrift. Lærere i skolen og instruktører i bedrift samarbeider om faget YFF. Like viktig ser vi at dette samarbeidet har endret, skolens måte å organisere opplæringen på, og bedriftens opplæring av lærlinger. Vi bruker de beste metodene for opplæring slik at det gis muligheter for maksimalt læringsutbytte.

Helse og oppvekst
For at elevene skal få kjennskap til de forskjellige yrkene innen helse og oppvekst, har vi på HO et veldig godt samarbeid med ulike barnehager, skoler, sykehjem og hjemmetjenestene i regionen. I tillegg har vi hudpleiesalonger, ambulanse, tannhelsetjenester, legekontorer og apoteker. Alle disse institusjonene bidrar i vår YFF. Vi har et utbredt samarbeid i instruktøropplæringen på HO. Veldig mange av de som tar imot våre elever har gått på instruktørkurs hos oss. Dermed får våre elever jobbet etter de samme rammene i bedrift som på skolen.

TIP
Det meste av kontakten med næringslivet for TIP er gjennom Opplæringskontoret for teknologifag www.opptek.no og deres medlemsbedrifter. Samarbeidet består hovedsakelig i VG2 opplæring i bedrift / YFF. Utover dette har vi bedriftsbesøk til fler av de nevnte bedriftene. Dette forgår på VG1-nivå (slik at elevene får litt bedre kjennskap til de forskjellige yrkene), og at vi lærere kan få kompetanseheving.

Grunnkompetanse organisert i mindre grupper.
Vi på utvidet praksis er selvfølgelig prisgitt det lokale næringsliv. Gjennom programområdene HS, TIP, SS og BA har vi et godt og nært samarbeid med masse bedrifter på Haugalandet. Alt fra barnehager og skoler til butikker, kommuner og lokalt næringsliv hjelper oss i opplæringen av våre elever.

Del denne artikkelen på: