Beredskapsplan

Her finner du utdrag av skolens beredskapsplan.

Beredskapsplanen er aktuell:

  • Dersom skolen blir satt ut av drift f. eks. grunnet brann.
  • Dersom det skulle skje ulykker, katastrofer eller sivile krisesituasjoner i tilknytning til aktiviteter skolen har ansvar for.
  • Dersom det skulle skje en ulykke/ katastrofe som rammer personer tilknyttet skolen.
  • Dersom det skulle skje ulykker, katastrofer eller sivile krisesituasjoner som får betydning av driften av skolen.
  • Dersom skolen eller skolenes elever og eller ansatte blir utsatt for alvorlige trusler.
  • Dersom det skulle komme anmodning om støtte fra andre offentlige myndigheter ved større ulykker/ katastrofer.
  • Deler av planen kan også komme til anvendelse der personer med tilknytning til skolen har vært utsatt for spesielt dramatiske hendelser.

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe som rammer skolen kan rektor eller stedfortredende rektor beslutte at krisesledelse etableres ved skolen. Rektor kan også etablere kriseledelse ved andre hendelser hvor dette finnes nødvendig. Rektor er også den som avblåser krisesituasjonen.

Kriseledelsens sammensetning

Navn: Funksjon Mobil telefon
Åse Bratthammer Beredskapsleder 958 39 162
Odd Ståle Vikene Operativ leder 975 79 998
Steinar André Olsen Beredskapsassistent 908 75 887
Wenche Skeie Austevik Operativ assistent 926 84 759
Grethe Larsen Støttegruppe leder 908 28 464
Wenche Thomassen Støttegruppe assistent 990 09 109
Elin Sæterøy Salvesen Informasjonsleder 990 25 837
Esteban Panza Informasjons assistent 938 15 889
Del denne artikkelen på: