Skolerute

Skolerute 2019-20

August Skolestart for elevene, mandag 19 10
     
September   21
     
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11.) 18
     
November Felles planleggingsdag, tirsdag 12. 20
     
Desember Siste skoledag for elever før jul, fredag 20. 15
     
Januar Første skoledag for elever etter jul fredag 3. 21
     
Februar Felles planleggingsdag onsdag 12. 14
  Vinterferie uke 9 (24. - 28.)  
     
Mars   22
     
April Påskeferie (6. - 13.) 16
     
Mai

Off. høytidsdag, fredag 1. og torsdag 21 

Fridag for elever fredag 22.

18
     
Juni Pinse 1. juni
Siste skoledag for elever, fredag 19.
14
     
  Sum Elevdager 189

1 dag må jobbes inn i løpet av året. Dette gjøres ved at 1 uke ikke har korte dager. Uke 44 blir uke uten møter og 8 timer undervisning daglig.

Planleggingsdager:

Onsdag      14. august
Torsdag      15. august 1/2 plandag, elevsamtaler
Fredag       16. august 1/2 plandag, elevsamtaler
Tirsdag      12. november (felles)
Torsdag      2.januar
Onsdag      12. februar (felles)
Fredag       22. mai

Skoleruten er godkjent og vedtatt i skoleutvalget 04.02.2019

Del denne artikkelen på: