Gå til innholdet

Forslag om fredning av Øvre Strandgate 60

Øvre Strandgate 60

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede Øvre Strandgate 60 i Stavanger.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Øvre Strandgate 60 som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig og autentisk eksempel på en boligeiendom i Stavanger fra andre halvdel av 1800-tallet. Formålet er også å bevare Øvre Strandgate 60 som en representant for en bygningstype formgitt på bakgrunn av bygningslovgivningen i Stavanger på siste halvdel av 1800-tallet. Det er videre vesentlig å ta vare på kulturhistorisk verdifulle uttrykk for bygningens/kulturminnenes historiske utvikling.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant. Fast og spesifisert løst inventar skal bevares som en integrert del av interiøret.

Formålet med fredningen av portrom og bakgård er å sikre dem som en vesentlig del av anlegget og skal sikre at anleggets funksjonelle og visuelle sammenheng/helhet/karakter t opprettholdes. Fredningen skal sikre at opprinnelige elementer og senere tilføyelser bevares som representant for en historisk utvikling.

DSC_0271

Fasade Øvre Strandgate 60, Stavanger

Omfanget av fredningen

Forslag til fredning etter § 15 omfatter:

1. Hovedbygning, med tilbygg (horisontaldelt tomannsbolig), bygningsnummer: 4600266 (Askeladden ID: 119310-1)

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør, med unntak av baderommene som nærmere angitt på plantegningene av 1. og 2. etasje. (jfr fredningsdokumenter)

Fredningen inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling, samt detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar som kjøkkeninnredning med arbeidsbenk, skap og skuffeseksjon i begge etasjer samt fastbygde hyller langs innervegger mot syd og øst i butikklokalet i kjelleren.

Det fredete området omfatter også mindre deler av eiendommen gnr 58, bnr 2208 som er gategrunn i Øvre Strandgate og Eckmannsbakken der bygningens/bakgårdens utstrekning ikke samsvarer med eiendomsgrensen.

Fredningen omfatter følgende demonterte bygningsdeler som er lagret i kjeller:

  • Vinduer

Fredningen omfatter også større løst inventar som beskrevet i eget vedlegg.

2. Bakgård mot vest (mot Eckmannsbakken), (Askeladden ID 119310-2)

Fredningen omfatter hele bakgården og inkluderer gjerde med port, bro til 2. etg, oppmurte trapper, kjellerhals og skiferheller på terreng samt detaljer som smijernsrekkverk.  

3. Portrom mot øst (mot Øvre Strandgate), (Askeladden ID 119310-3)

Fredningen omfatter hele portrommet og inkluderer hovedtrapp til inngang, skiferheller på terreng, smijernsrekkverk på trapp og smijernsport mot Øvre Strandgate.

Kartutsnitt

Kartutsnitt av Øvre Strandgate 60, Stavanger  

Kort karakteristikk av kulturminnet

Øvre Strandgate 60 er en horisontaldelt tomannsbolig fra 1869, et relativt stort hus for dette området å være, med grunnflate på ca. 120 m2 og nesten to fulle etasjer pluss loft (mange av husene i Gamle Stavanger har bare én etasje pluss loft). Det er et bredt hus med gavl mot gaten, avvalmet tak og relativt høy grunnmur/kjeller. Dette var en vanlig bygningstype på denne tiden i Stavanger, selv om huset skiller seg noe ut på Straen, som hovedsakelig er preget av mindre empirehus uten valmede gavler. Stilmessig representerer Øvre Strandgate 60 en overgang mellom empire- og sveitserstilen. Det har empirestilens vinduer med tilhørende enkel vindusbelistning. Samtidig har det sveitserstilens store takutstikk med utskårne taksperr. Sveitserstilsdekor er det langs gavl og takskjegg, der huset er dekorert med en tannbord og takuststikket i gavlene har hver seks dekorative, nedhengende, ”spyd” av utskårne bord.

Vinduer, dører, kledning (enkeltfalset staffpanel), belistning, tegltak og skorstein er originale. Også innendørs står huset for en stor del som det gjorde da det var nytt, bl.a. med original belistning og originale dører, gruer, trapper, faste skap og kjøkkeninnredning i 2. etasje.

Mot Øvre Strandgate er det et portrom som har høy grad av autentisitet. Portrommet er hellelagt med skifer og hovedtrappa er oppmurt med trinn av skiferheller. Konstruksjoner og overflater er originale, og detaljer som smijernsport og belysning er originale, men seinere tilføyelser. Mot Eckmannsbakken er det en bakgård med tilsvarende autentisitet og originale trapper og hellelegging.

For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasjon.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget for Øvre Strandgate 60, sendes:
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger 

Frist for tilbakemeldinger: mandag 18. desember 2017.

Del denne artikkelen på: