Stab og støtte

Oversikt over driftsutgifter i stab og støtte kan du se nedenfor. 

Se alle diagrammene på denne siden i word.