Gå til innholdet
Portrettbilder av alle representantene i fylkesutvalget

Politiske råd og utvalg

Fylkesutvalget (se foto øverst)

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Fylkesutvalget har 15 representanter. Sammensetningen i perioden 2011 - 2015 er slik (se også bildet over, rekkefølge fra øverst til venstre:  

Høyre: Fylkesordfører Janne Johnsen, Elin Schanche (gruppeleder), Leif Erik EgaasBjørn SæstadAase Simonsen (under Stenslands permisjon), ArbeiderpartietTom Tvedt, (gruppeleder), Simon NesseInghild VangloHilde Gunn Bjelde Fremskrittspartiet:Terje Halleland,(fylkesvaraordfører og gruppeleder), Anita Egeli Kristelig folkeparti: Ellen Solheim (gruppeleder, Solveig Ege TengesdalSenterpartietArne Bergsvåg (gruppeleder). Uavhengig:Helge Solum-Larsen

Fylkesutvalget samles 12 ganger i året.

Politiske råd og utvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ med fylkesutvalget som sitt arbeidsutvalg.
 

Faste utvalg 

Fylkestinget har opprettet noen faste utvalg som innstiller til fylkestinget med saker innenfor sine fagområder. (Lenkene går til innhold på fylkeskommunens hovedsider www.rogfk.no):

 

Andre råd og utvalg 

I tillegg til de faste utvalgene, finnes det også flere andre råd og utvalg:

  • Klagenemnda
  • Inntaksnemnda
  • Eldrerådet
  • Fylkesrådet for funksjonshemmede
  • Fylkestrafikksikkerhetsutvalget
  • Vestlandsrådet
  • Yrkesopplæringsnemnda
     

Full oversikt over fylkeskommunal representasjon i styrer, råd og utvalg i perioden 2011-2015 ("gul bok") (pdf)