Gå til innholdet

Organisering og ledelse

Fylkesrådmannens ledergruppe

Trond Nerdal Fylkesrådmann

E-post: trond.nerdal@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 31 Mobil: 480 79 701

Portrettbilde av Trond Nerdal
   

Håkon Schwalb Assisterende fylkesrådmann

E-post: Haakon.Schwalb@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 56 Mobil: 975 98 326

Portrettbilde av Håkon Schwalb
   

Joar Loland Fylkesdirektør for opplæring

E-post: joar.loland@rogfk.no

Telefon: 51 51 67 21 Mobil: 991 00 986

Portrettbilde av Joar Loland
   

Kristin Dybdal Holthe Kommunikasjonssjef

E-post: Kristin.D.Holthe@rogfk.no

Telefon: 51 51 67 85 Mobil: 915 28 438

Portrettbilde av Kristin Dybdal Holthe
   

John Gunnar Johnsen Kultursjef

E-post: John.Gunnar.Johnsen@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 30 Mobil: 917 93 444

Portrettbilde av John Gunnar Johnsen
   

Norvald Skretting Næringssjef

E-post: norvald.skretting@rogfk.no

Telefon: 51 51 69 20 Mobil: 917 32 958

Portrettbilde av Norvald Skretting
   

Christine Haver Regionalplansjef

E-post: christine.haver@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 78 Mobil: 950 37 037

Portrettbilde av Christine Haver
   

Gottfried Heinzerling Samferdselssjef

E-post: gottfried.heinzerling@rogfk.no

Telefon: 51 51 69 11 Mobil: 482 07 228

Gottfried Heinzerling
   

Anneli Bigseth Vetrhus Personal og organisasjon

E-post: Anneli.Bigseth.Vetrhus@rogfk.no

Telefon: 51 51 67 84 Mobil: 481 11 110

Portrett av Anneli Bigseth Vetrhus
   

Øyvind Langeland Økonomisjef

E-post: oyvind.langeland@rogfk.no

Telefon: 51 92 10 09 Mobil: 905 78 188

Portrettbilde av Øyvind Langeland