Gå til innholdet

Medarbeidere, arbeidssted og kjønnsfordeling

Tallene fra 2014 viser at det er 3507 medarbeidere i fylkeskommunen. Av disse er 2045 kvinner og 1462 menn. Snittalder totalt sett er 48,2 år. 

I sentraladministrasjonen er det 332 medarbeidere. De resterende 3175 fordeler seg på 25 skoler, og to skolesenter. Her er oversikt over fordelingen av medarbeidere ved videregående skoler. 

 

Se diagrammene i word. 

Del denne artikkelen på: