Gå til innholdet

Fylkestinget

Rogaland fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget. Det sitter 47 folkevalgte representanter i fylkestinget. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget, og er fylkets øverste politiske leder.

Det var fem møter i fylkestinget i 2014, og de folkevalgte behandlet 112 saker. Fylkesutvalget hadde 14 møter og behandlet 227 saker i 2014.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget i Rogaland består av 47 representanter i valgperioden 2011-2015.

 

Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.

Høyre gruppebilde

Høyre (H), 14 representanter (Mohamad Osman, Tone Knappen Brandtzæg, Elin Schanche, Helene Barkved, Ivar Tangerås, Janne Johnsen (fylkesordfører), Sveinung Stensland, Ragnvald Nilsen, Aase Simonsen, Sissel Hansen Tysse, Bjørn Sæstad, Leif Erik Egaas, Erlend Jordal, Sverre Mauritzen). 

Gruppebilde Arbeiderpartiet, ap

Arbeiderpartiet (Ap), 12 representanter (Therese Anita Holmen, Fride Solbakken (gått til UAVHENGIG), Aloysious C. Jesuthasan, Hilde Gunn Bjelde, Laila Thorsen,Simon Nesse, Jarle Nilsen, Inghild Vanglo, Laura Sofie Seltveit, Bjørn Ove Hersdal, Tom Tvedt, Andreas Bjelland Eriksen).

Gruppebilde av FrP sine representanter, Fylkestinget i Rogaland

Fremskrittspartiet (Frp), 8 representanter, (Pål Morten Borgli, Roy Steffensen (vara), Wenche Haffnes Andersen, Inge Håvard Aarskog, Einar Endresen, Tommy Bjellås (vara), Anita Egeli, Torunn A. Rasmussen, Roar Johannessen, Terje Halleland og Atle Simonsen (vara).

Krf gruppebilde ny 2014

Kristelig Folkeparti (KrF), 5 repreesentanter, (Per Kåre Foss, Jan Gunnar Mattingsdal, Magne Audun Kloster, Ellen Solheim, Solveig Ege Tengesdal)

 
Senterpartiet gruppebilde

Senterpartiet (Sp), 3 representanter, (Sofie Margrethe Selvikvåg, Alf Henning Heggheim, Arne Bergsvåg)

 
Svein M. Abrahamsen

Venstre (V), 1 representant (Svein M. Abrahamsen)

Klara Gathun Tveit

Sosialistisk venstreparti (SV), 1 representant (Klara Gauthun Tveit)

Fride Solbakken

 

 

 

 

 Fride Solbakken, Uavhengig
Terje Larsen
Terje Larsen, Uavhengig
 
Helge Solum Larsen
Helge Solum-Larsen, Uavhengig