Gå til innholdet
Vi utvikler ett godt Rogaland >>
Vi bidrar til kunnskapsbasert utvikling av matfylket Rogaland >>
45 kilometer vei bare til buss. Kollektivløsning for fremtiden >>
Hele Rogaland leser. Vi deler ut 40.000 bøker. >>
Kloke hoder og flinke hender. 2200 lærere tar i mot 16.200 nye elever hver høst. >>