Slik søker du videregående opplæring for voksne

Du søker videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering elektronisk på nettstedet  www.vigo.no

De som søker innen 1. mars vil bli tatt med i planlegging av opplæringstilbud som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil bli tatt med i planlegging av opplæringstilbud som starter i januar/februar.

Det er viktig at du fyller ut opplysninger om utdanning og praksis så nøye som mulig.

Krav til dokumentasjon

Når den elektroniske søknaden er sendt, må du snarest mulig sende rett kopi av all nødvendig dokumentasjon til:

Rogaland fylkeskommune
V/Voksenopplæringen 
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Kopi av dokumenter som sendes inn på e-post vil ikke bli vurdert.

Hvilken dokumentasjon må sendes inn?

Hvis du har tatt utdanning i andre fylker enn Rogaland eller er født seinere enn 1978, må du sende inn rett kopi av all dokumentasjon på gjennomført skolegang/utdanning:

  • Kompetansebevis
  • Vitnemål (Søkere som ikke har utdanning etter grunnskolen må sende kopi av grunnskolevitnemålet)
  • Fag-/svennebrev
  • Karakterutskrifter
  • Relevante sertifikater, kursbevis eller annen relevant kursdokumentasjon 

Har du et annet morsmål enn norsk?

Har du utdanning fra andre land enn Norge?

Mangler du dokumentasjon på din utdanning?

Behandling av søknader om videregående opplæring for voksne

Søknaden vil bli behandlet innen 3 uker etter at vi har mottatt rett kopi av nødvendig dokumentasjon. Når søknaden er behandlet, vil du få tilbakemelding fra oss. Du får tildelt en veileder som melder deg på opplæringen du har behov for. Dette er en betingelse for at fylkeskommunen skal betale opplæringen.

Del denne artikkelen på: