Fleksibel opplæring

Opplæringen er fleksibel og kan kombineres med jobb og familie.

Du kan få tradisjonell opplæring i klasserom/studieverksted med kombinasjon av selvstudie og bruk av internett. De fleste kursene er på kveldstid, noen tilbys også på dagtid.
I noen fag har vi nettbasert opplæringstilbud.

Nettundervisning

Ønsker du nettbasert opplæringstilbud, da tar du faget ved Nettskolen Rogaland. Nettundervisning er for deg som har behov for et enda mer fleksibelt opplæringstilbud. Du kan kombinere opplæringen med å bo hjemme, være i jobb eller delta i andre sosiale og samfunnsmessige aktiviteter.

De nettbaserte tilbudene er i regi av Nettskolen Rogaland som fra høsten 2018 vil tilby følgende studiespesialiserende fag: 

  • Norsk
  • Engelsk
  • Historie

Fra januar 2019 utvides det nettbaserte tilbudet og Nettskolen Rogaland vil i tillegg tilby:

  • Naturfag
  • Matematikk
  • Samfunnsfag

NB! Du må ha egen datamaskin, hodetelefoner med mikrofon og en bredbåndstilkobling hvis du skal ta et fag på Nettskolen Rogaland.

Oppstart av kurs

Rogaland fylkeskommune har som mål at alle kurs skal ha fleksibel oppstart. Voksne med rett til videregående opplæring, som har vært til realkompetansevurdering og trenger opplæring, vil få tilbud om dette så fort som mulig. Noen vil kunne begynne på kurs kort tid etter realkompetansevurdering, mens andre må vente fordi det er for få deltakere til at kurset kan starte. Det kan variere noe hvor lang tid det vil ta fra du søker til du får et opplæringstilbud.

Fylkestinget har vedtatt at voksne med rett skal få tilbud om opplæring senest 6 måneder etter at søknad er mottatt. I små fag eller ved opplæringsløp som medfører ekstra store kostnader kan det gjøres unntak.

Del denne artikkelen på: