Detaljbilde med bøker og penal

Voksenopplæring

– videregående opplæring for voksne

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du:

  • Har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende. Du må ha minimum 5 år engelskopplæring
  • Ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller andre land
  • Har lovlig opphold i landet

 Søk Voksenopplæringen