Ordensreglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.

Vedtatt i Fylkestinget 7. juni 2011 og gjelder fra 1. august 2011.

Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland.

Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted.

Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.

 Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland, bokmål

 Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland, nynorsk

Del denne artikkelen på: