Under eksamen

Informasjon som kan være nyttig under selve eksamensgjennomføringen.

Ytterligere informasjon finner du under "Viktig informasjon om eksamen" på:  www.privatistweb.no og på  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside

Bruk av PC på eksamen

Du må ta med deg egen PC/data dersom du ønsker å bruke PC/data på skriftlig eksamen. I enkelte fag er det krav til bruk av PC. - Egen informasjon vil bli gitt i de fag dette gjelder.  Privatistene er selv ansvarlige for egen PC/data. Bruk av nettbrett/iPad er ikke tillatt!

Ytterligere informasjon om bruk av PC/data under eksamen finner du på:  www.privatistweb.no

Hjelpemidler

For kandidater som skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen eller skriftlig eksamen i yrkesfag er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og kommunikasjon, se  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. I fag der det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, gjelder disse (f.eks. Vg2 Brønnteknikk).

Når det gjelder hjelpemidler ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen vises det til: Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen (pdf,54kB)

Internettsider tilgjengelig under skriftlig eksamen

Les mer >