Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett på dette  jf. Forskrift til Opplæringsloven § 3-32

Søknadsfrist for særskilt tilrettelegging av eksamen er: 
1. februar (vår eksamen) og 15. september (høst eksamen).

Du må ha meldt deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no (Rogaland) for å kunne søke oss om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Sakkyndig uttalelse trenger ikke å være helt ny, men dokumentasjonen MÅ spesifikt anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen og i tillegg si noe om hvorfor en bør innvilges tilrettelegging. Det MÅ søkes på nytt for hvert semester. Søknader som ikke er fullstendig utfylt eller som mangler dokumentasjon, vil bli returnert ubehandlet!

Dokumentasjon som grunnlag for sakkyndig vurdering skal være foretatt av:

  • Lege når det gjelder vansker/funksjonshemninger av fysisk art
  • Psykolog/logoped/spesialpedagog (f.eks. pedagogisk psykologisk tjeneste), når det gjelder lese- og skrivevansker, vansker av psykisk art o.l.

Særskilt tilrettelegging av eksamen kan være:

  • Utvidet tid - Kan kun søkes om ved skriftlig eksamen.
  • Opplest oppgavetekst - Oppgavetekst skal ikke forklares eller gjennomgås. Kandidat har heller ikke anledning til å stille spørsmål til teksten.
  • Skjermet eksamensplass - Vi gjør oppmerksom på at skjermet eksamensplass ikke betyr eget rom, men for eks. å sitte bak skillevegger.
  • Skrivehjelp - Kandidat må ta med seg egen pc/data til eksamen. Kandidat dikterer det skrive/sekretærhjelp skal skrive ned.
  • Endret eksamensform: 
  • Annet

Tilretteleggingen skal være egnet til å utligne kandidatens dokumenterte vansker, men de skal ikke være så omfattende at de gir fordeler i forhold til kandidater som ikke har tilsvarende tilrettelegging. Tilretteleggingen det søkes om, skal heller ikke være så omfattende at en ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Har du et annet morsmål enn norsk, er ikke det i seg selv et grunnlag for særskilt tilrettelegging.

Du kan forvente svar på din søknad innen uke 12-13 ved vårens eksamen og innen uke 43-44 ved høstens eksamen. 

Avgjørelsen om særskilt tilrettelegging av eksamen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b og kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland, jf. fvl. § 28. Klagen sendes tjenestevei via Rogaland fylkeskommune. Klagefrist er 3 uker, jf. fvl. § 29. 

Del denne artikkelen på:

Søknadsskjema tilrettelegging Søknadsskjema for høstens eksamen åpnes for søknader 27.08.2019 og stenges 15.09.2019.

Vårens søknader åpnes 10.01.2019 og stenges 01.02.2019. 

- Søknadsskjema krever innlogging med elektronisk ID.

Ettersending av dokumentasjon

Les mer >