Veiledningssamtalen

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Å ta en beslutning om utdanning og yrkesvalg kan være en langvarig modningsprosess. Spørsmålene kan være mange.

Vi hjelper deg! 

Mål for veiledningssamtalene er at du skal:

  • Få økt bevissthet om egne kvalifikasjoner
  • Få klargjort hva som er viktig når man skal velge yrke
  • Få et realistisk syn på de mulighetene man har
  • Klare å sette deg personlige mål
  • Klare å sette planer ut i livet

Fokus er på deg og dine muligheter.

For at du skal kunne ta selvstendige og gjennomtenkte valg, vil vi blant annet kunne tilby interesse- og ferdighetskartlegging. Dette er gode hjelpemiddel når en skal reflektere rundt viktige spørsmål som gjelder utdanning og yrkesvalg.

Del denne artikkelen på: