Karrieresenter

Karrieresenter Rogaland

Ved Karrieresenter Rogaland kan du som er over 19 år og bor i Rogaland få karriereveiledning. Dersom du er elev i ungdomsskolen eller i videregående skole, skal du benytte deg av karriereveiledningstjenesten rådgiverne ved skolen din gir.

Våre tilbud er gratis, og vi har taushetsplikt.

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Du får hjelp til å tenke gjennom dine interesser og ferdigheter og å finne ut hva som virker motiverende for deg. Målet for samtalen er å bli bevisst egen kompetanse – for på den måten å se mulighetene som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Vi kan bruke ulike kartleggingsverktøy i vår karriereveiledning sammen med deg.

  • Lurer du på hvordan du kan fullføre videregående opplæring?
  • Trenger du informasjon om ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse?
  • Ønsker du å studere på universitet, høyskole eller fagskole, men er usikker på hva som er det rette for deg?
  • Tenker du på videreutdanning?
  • Har du av ulike grunner falt ut av arbeidslivet og vil finne en vei tilbake?
  • Vurderer du ny jobb?
  • Ønsker du hjelp til utforming av søknad og CV?

Da er kanskje karriereveiledning noe for deg.  

Bestillingsskjema finner du under: Bestill time til samtale
Fyll ut skjemaet og send inn. Så tar vi kontakt med deg.

Velkommen til oss på Karrieresenter Rogaland!

Kompetansesenter for yrkesrådgivning

Karrieresenter Rogaland er også kompetansesenter for yrkesrådgivning og karriereveiledning i grunnopplæringen.
 Nettsiden til skole og arbeidsliv.  

Samtalen er gratis.

På grunn av veldig stor etterspørsel etter veiledning, har vi dessverre lang ventetid. Vi tar kontakt med deg så snart vi har kapasitet. Følg med på telefonen og e-posten din.

Les mer om veiledningssamtalen. 

Les mer >

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei.

Å ta en beslutning om utdanning og yrkesvalg kan være en langvarig modningsprosess. Spørsmålene kan være mange.

Vi hjelper deg! 

Les mer >

Det er tre karrieresentre i Rogaland.

Les mer >

Karrieresenter Rogaland består av tre karrieresentre som er lokalisert i Stavanger, Bryne og Haugesund.

Les mer >