Karrieresenter

Karrieresenter Rogaland

Alle tre sentrene har stengt i juli, det kan derfor ta litt tid ut i august før du får svar på din henvendelse. 

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning- og yrkesvei.

Karriereveiledning handler om hjelp til å reflektere over interesser, ferdigheter og til å finne ut hva som virker motiverende. Målet for samtalen er å bli bevisst egen kompetanse – for på den måten se de mulighetene som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet.

Karrieresenter Rogaland er et tilbud til deg som ønsker karriereveiledning.

Er du utdanningssøkende?

  • Vurderer du ny jobb?
  • Har du av ulike grunner falt ut av arbeidslivet? Er du i jobbskifte?
  • Tenker du på videreutdanning?
  • Har du lang praksis og ønsker deg formell kompetanse?
  • Har du lang praksis/arbeidserfaring kan vi hjelpe deg til fagbrev/yrkeskompetanse
  • Ønsker du å studere på høyskole/universitet

Da er kanskje karriereveiledning noe for deg.

  • Vi tilbyr informasjon om videregående opplæring
  • Ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse og studiekompetanse.

Vi kan bruke ulike verktøy i vår karriereveiledning sammen med deg - våre tilbud er gratis og vi har taushetsplikt.

Kompetansesenter for yrkesrådgivning

Karrieresenter Rogaland er også kompetansesenter for yrkesrådgivning og karriereveiledning i grunnopplæringen.
Det er laget en egen nettside med mer informasjon. Her er det blant annet informasjon om tilbud innen faget utdanningsvalg og åpen dag i videregående skoler.

 Nettsiden til skole og arbeidsliv.  

Å ta en beslutning om yrkesvalg kan være en langvarig modningsprosess. Spørsmålene kan være mange.

Vi hjelper deg! 

Les mer >

Det er tre karrieresentre i Rogaland.

Les mer >

Karrieresenter Rogaland består av tre karrieresentre. Disse senterne er lokalisert i Stavanger, Bryne og Haugesund.

Les mer >