Gjør det!

Gjør det!

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Gjør Det! er mobilitetsprogrammet som skal bidra til tre ting: styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt.

Del denne artikkelen på:

Live Hegelstad
Internasjonalisering i utdanning - rådgiver
Seksjon for opplæring i skole
47333408 
live.hegelstad@rogfk.no 

Les mer >