EØS-prosjekter

EØS

Norge er også med i et EØS samarbeid med Island og Liechtenstein, kalt  EEA Grants. Norge gir 98% av midlene og de to andre landene gir 1% hver. Det er 15 mottakerland. Giverlandene kan ikke søke om penger selv, kun mottakerland kan det. Mottakerlandene må så inngå i et samarbeid med et eller flere av giverlandene.

Midlene gjennom EØS - samarbeidet er ment å være med på å utjevne sosiale, politiske og økonomiske ulikheter i mottakerlandene, samt å bli bedre kjent med kultur.

Søknadsskriving, rapportering og evaluering, samt budsjettkontroll ligger hos mottakerland. Giverlandet som er partner får et beløp for å være med som partner. Beløpet varierer i henhold til det totale beløpet prosjektene får tildelt. All koordinering av prosjektet ligger hos mottakerlandene.

Dette er ofte svært interessante prosjekter og det anbefales at skoler blir med som partner skulle de få muligheten til det.

Skoler med pågående EØS-prosjekt

 Gand videregående skole er med i et EØS prosjekt med Romania.

Det er en bilmekanikerskole i Romania som har søkt og fått tildelt penger for å komme til Norge på studiebesøk. De kommer til Norge 17. februar og blir en uke.

I sammen med Gand vgs har partnerskolen i Romania utviklet et program for studieoppholdet, der våre rumenske gjester skal lære om skolesystemet for yrkesskoler både fra overordnet nivå i fylkeskommunen, og lokalt på skolen. Det vil være jobshadowing og besøk til lærlingbedrifter som samarbeider med Gand vgs.

Gand vgs ser veldig fram til å ta imot besøk og til gleder seg til å høre hvordan lignende skoler jobber med utdanning av bilmekanikere i Romania.

Besøk fra Romania februar 2019

Bilfag Besøk fra Romania hos Gand vgs

Gand videregående skole var i uke 8 2019 vertskap for en gruppe på ni personer fra en videregående skole i Romania.

Gruppen besto av rektor på skolen, en tolk, lærere som underviser innen bilfag, store kjørtøy og landbrukskjøretøy.

Rektor Lars Tore Helgeland (t.v. i bildet) har her en kort presentasjon av skolen.

Gruppen var med i timene sammen med bilfaglærer Gudmund Haugen. De fikk observere, snakke med elever og lærere og var også på besøk til samarbeidende bilverksted og en lærlingbedrift i løpet av uken. Programmet for uken var utarbeidet av avdelingsleder Børge Hansen i samarbeid med gruppen fra Romania.

Del denne artikkelen på:

Live Hegelstad
Internasjonalisering i utdanning - rådgiver
Seksjon for opplæring i skole
47333408 
live.hegelstad@rogfk.no 

Les mer >