Selvstendig lærebedrift

Bildet viser en ung kvinne som smiler og holder skolebøkene sine.

For å kunne bli godkjent som selvstendig lærebedrift må følgende være på plass:

  1. Bedriften må ha en faglig leder. Med det menes en person med fagbrev, svennebrev, mesterbrev eller relevant høyere utdanning i faget.
  2. Bedriften er i stand til å tilby opplæring i fagets læreplan. Dersom det er områder i læreplanen hvor bedriften ikke kan gi opplæring, må skriftlig samarbeidsavtale med andre bedrifter som dekker disse opplæringsområdene sendes inn sammen med søknaden. 
  3. Bedriften må utarbeide en intern plan for lærlingens opplæring. En intern plan er en utfyllende beskrivelse av når lærlingen skal få opplæringen som er beskrevet i læreplanen. Trenger dere hjelp til utforming av intern opplæringsplan, kan Seksjon for fag- og yrkesopplæring kontaktes.

 Eksempel på intern plan for opplæring og rapportering. (PDF)

For å bli godkjent som selvstendig lærebedrift gjør du følgende:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet (skrivbar pdf)
  2. Legg ved dokumentasjon på faglig leders kvalifikasjoner.
  3. Legg ved intern opplæringsplan.
  4. Legg ved en eventuell samarbeidsavtale.
  5. Send inn alt samlet.

Søknaden sendes til:

firmapost@rogfk.no

Brevpost:

For sørfylket:

Rogaland fylkeskommune
v/Seksjon for fag-og yrkesopplæring
Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger

For nordfylket:

Rogaland fylkeskommune v/Seksjon for fag- og yrkesopplæring 
Postboks 4084, 5506 Haugesund 

Del denne artikkelen på: