Lærebedrift gjennom opplæringskontor

Bildet viser elever som samarbeider om en skoleoppgave

Et opplæringskontor er et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter. 

Det er omlag 30 opplæringskontorer i Rogaland som dekker de fleste fagretninger. Det finnes opplæringskontor som dekker en bransje og opplæringskontor som er tverrfaglige. Opplæringskontoret inngår kontrakt med lærlingen, men vanligvis er det bedriften som ansetter lærlingen eller lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret.

Opplæringskontoret skal sikre at opplæring blir gitt i samsvar med læreplanen. Dersom det er nødvendig for å oppfylle læreplanen kan opplæringskontoret plassere lærlingen i flere medlemsbedrifter. Opplæringskontoret har også ansvaret for at lærlingen blir meldt opp til fag- eller svenneprøve.

Det er vanligvis opplæringskontoret som mottar tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Tilskuddet fordeles deretter mellom opplæringskontoret og medlemsbedriften etter opplæringskontoret sine vedtekter.

 Eksempel på intern plan for opplæring og rapportering

Del denne artikkelen på:

Her finner du lenke til alle opplæringskontorene i fylket. 

Les mer >