Instruktørkurs

Instruktører har det daglige ansvaret for lærlingene og vil være deres viktigste støttespiller i bedriften. Sammen med faglig leder skal instruktøren sørge for å gi god opplæring og oppfølging. Det er derfor viktig at alle instruktører er trygge i rollen sin.

Høsten 2018 tilbyr Rogaland fylkeskommune kurs for alle instruktører. Kurset gir instruktører en innføring i hva rollen innebærer, hvordan ta imot lærlinger, veilede og motivere. Kurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

Alle deltakerne vil motta e-læringskurs bestående av korte leksjoner (5-7 minutter) på epost i forkant av kurset. Det vil ikke ta mer enn ca. 1 time å gjennomføre.Tema vil være:

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Heving av lærekontrakt
 • Rapportering
 • Vigobedrift
 • Intern opplæringsplan
 • Halvårsvurdering

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

I denne samlingen har vi fokus på praktisk arbeid og deling av erfaringer. Målet med kurset er å gi gode verktøy for å kunne følge opp, vurdere og motivere lærlinger. I løpet av kurset vil vi gå gjennom ulike tema:

 • Jobbe med intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering
 • Instruktørrollen
 • Veiledning
 • Fag-/svenneprøve

Er du interessert?

Du finner påmeldingsskjema ved å trykke på linken under. Vær oppmerksom på at kursdatoer er inndelt etter utdanningsprogram. Dette er for at dere skal kunne dele erfaringer med
hverandre innenfor samme utdanningsprogram. Er det fullt i ditt utdanningsprogram kan du melde deg på en av de andre kursdatoene. Har du spørsmål kan du sende en epost til  kursfagopplaering@rogfk.no så tar vi kontakt med deg. 

Påmelding Stavanger:

 15.10 - Helse og oppvekstfag: kurset er fullt

 17.10 - TIP fagene + Byggfagene + Elektrofag

 22.10 - Design og håndverk + Restaurant og matfag

 24.10 - Service og samferdsel + Naturbruk

 20.11 - Helse og oppvekst

Påmelding Haugesund:

 16.10 - Helsearbeiderfaget:  kurset er fullt

 18.10 - TIP fagene + Byggfag + Elektrofag + service og samferdsel + Naturbruk

 29.10 - Design og håndverk + Restaurant og matfag

 01.11 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 06.11 - Ambulansefaget

Kontaktperson