Instruktørkurs

Instruktører har det daglige ansvaret for lærlingene, lærekandidatene og praksisbrevkandidatene. De vil derfor være deres viktigste støttespiller i bedriften. Sammen med faglig leder skal instruktøren sørge for å gi god opplæring og oppfølging. Det er derfor viktig at alle instruktører er trygge i rollen sin.

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for at alle lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får opplæringen de har krav på. Det er derfor vår oppgave å påse at instruktørene som gir opplæring har riktig og nødvendig kompetanse. Vi er derfor i gang med å utvikle et nytt kurstilbud for instruktører. Beregnet oppstart for kursene håper vi vil bli i løpet av høsten 2018.

Hva vil innholdet i instruktørkurset baseres på?
Instruktørkurset utarbeides etter Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet sine anbefalinger 2016/2017. Utdanningsdirektoratet har også laget nytt informasjonsmateriell for instruktører som dere finner  her.

Målgruppe:

 • Instruktører for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Hovedtema/innhold:

 • Intern opplæringsplan
 • Vurdering og veiledning/underveisvurdering som fremmer læring – vurdering for læring (VFL)
 • Innholdet i kurset har fokus på praktisk arbeid
 • Etterarbeid avtales på kurset

Varighet:

 • 1-2 dager

Det er ingen kursavgift, men lærebedrift/arbeidsgiver dekker eventuelle reiseutgifter og utgifter til vikar.

Er du interessert?
For å kunne planlegge høstens kurs ønsker vi å kartlegge behovet. Du melder din interesse ved å sende en epost til  kursfagopplaering@rogfk.no med følgende informasjon:

 • Navn, telefonnummer og epost
 • Lærefag
 • Bedrift
 • Er du kun instruktør eller fungerer du både som instruktør og faglig leder?
 • Er du ny som instruktør eller har du noe erfaring?