Instruktørkurs

Instruktører har det daglige ansvaret for lærlingene og vil være deres viktigste støttespiller i bedriften. Sammen med faglig leder skal instruktøren sørge for å gi god opplæring og oppfølging. Det er derfor viktig at alle instruktører er trygge i rollen sin.

Våren 2019 tilbyr Rogaland fylkeskommune kurs for alle instruktører. Kurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

Alle deltakerne får tilsendt e-læringskurs på epost. Det tar ca. 1 time å gjennomføre og inneholder følgende tema:

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Intern opplæringsplan
 • Vurdering for læring
 • Halvårsvurdering
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Gjennomføring av fag- eller svenneprøven
 • Innblikk i prøvenemndas arbeid
 • Heving av lærekontrakt
 • Vigobedrift
 • Rapportering

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

I denne samlingen har vi fokus på praktisk arbeid og deling av erfaringer. Målet med kurset er å gi gode verktøy for å kunne følge opp, vurdere og motivere lærlinger. I løpet av kurset vil vi blant annet jobbe med:

 • Intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering
 • Instruktørrollen
 • Fag-/svenneprøve

Er du interessert? 

Påmelding kommer snart.

Kontaktperson