Yrkesfag

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning for voksne i arbeidslivet som ønsker å ta et fagbrev. Fordelen med fagbrev på jobb er at du kan stå i lønnet arbeid samtidig som du jobber mot et fagbrev. Har du minimum ett års praksis i faget kan dette være en mulighet for deg.

Det skal opprettes en kontrakt og bedriften får utbetalt tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Bedriften må være godkjent lærebedrift. Når du tar fagbrev på jobb trenger du ikke fellesfagene, men en teorieksamen må være bestått før bedriften sender oppmelding til fagprøve. 

Vi regner med å kunne starte opp i april 2019.