Fag-/svenneprøve

Lærlinger kan gå opp til fag- og svennebrev ved læretidens slutt, pluss/minus 2 måneder. Nødvendig teori må normalt være gjennomført før du kan gå opp til prøve.

Praksiskandidater kan avlegge fag/svenneprøve når oppmeldingen er godkjent og oversendt prøvenemnda for faget.

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, oftest knyttet til gamle tradisjoner. Betegnelsen fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Fagbrev og  svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått utdanning.

Oppmelding til fag-/svenneprøve

Er du lærling, er det bedriften som har ansvar for å melde deg opp til prøve.

Praksiskandidater melder seg opp selv. Les mer om praksiskandidater.

 Oppmeldingsskjema til fag-/svenneprøve

Når oppmeldingen er kontrollert og godkjent av Rogaland fylkeskommune, sendes oppmeldingen over til prøvenemnda for faget. Lærebedriften blir kontaktet av prøvenemnda for å avtale tid og sted for gjennomføring av prøven. Praksiskandidater tar selv kontakte med prøvenemnda for å avtale tidspunkt for prøveavlegging.

Lærebedrift og praksiskandidat kan komme med forslag til passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer fra fag til fag, dette orienterer prøvenemnda om. Prøven avlegges normalt i lærebedriften, eller på prøvestasjon.

Fag-/svenneprøve inneholder fire deler:

  • Planlegging med begunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av det faglige arbeidet
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemda skal gi en samlet vurdering og en karakter når prøven er avsluttet. Karakteren skal føres på prøveprotokoll som returneres til Rogaland fylkeskommune.

Du kan få en av følgende karakterer:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke-bestått

Når prøven er bestått, vil du motta et kompetansebevis eller vitnemål. Selve fag-/svennebrev deles ut ved en høytidelig markering en gang i året, normalt i februar. Da inviteres du til høytidelig utdeling i Stavanger eller i Haugesund. Sted blir annonsert i invitasjonen.

Klage på ikke-bestått fag-/svenneprøve 

Ved ikke-bestått prøve, får du tilsendt prøvenemndas begrunnelse. Du kan klage på ikke-bestått fag-/svenneprøve på følgende grunnlag:

  • Prøvenemndas faglige vurdering.
  • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.  

Bestill lommefagbevis

Innehavere av fag-/ svennebrev kan få utstedt fagbevis i lommeformat. Lommefagbeviset er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Skjema for bestilling av lommefagbevis (pdf, 190kb)

Del denne artikkelen på:

Dokumentasjonen som blir utstedt etter fullført yrkesopplæring er verdidokumenter som du må ta godt vare på. Dersom du har mistet denne dokumentasjonen, kan du bestille en ny utskrift (duplikat) av tidligere utstedt dokumentasjon.

Les mer >
Vedlegg