lærling

Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Det er mulig å ha lærlinger i ulike fag samtidig.

Det er flere grunner til å bli lærebedrift:

  • Lærlingeordningen kan brukes til rekruttering av nye medarbeidere
  • Dere får mulighet til å forme lærlingen
  • Arbeidsforholdet avsluttes når læretiden er fullført
  • Dere gir ungdom mulighet til å fullføre en utdannelse og dermed en tryggere fremtid
  • Sikrer kvalifiserte fagarbeidere i eget yrke
  • Alle lærebedrifter får normalt tilskudd for å ta imot lærlinger
  • Lærlinger skal ha lønn, men denne er lavere enn for fagarbeidere
  • Lærlinger gir økt produksjon til bedriften

Lyst til å bli lærebedrift? Send en e-post til  larebedrift@rogfk.no. Du kan også bruke skjemaet under. 

To ulike veier til å bli godkjent lærebedrift

1.  Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Bedriften får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp læreforholdet. I Rogaland er det omlag 30 godkjente opplæringskontorer som dekker de fleste bransjer.

2.  Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften søker egen godkjenning, og at bedriften er ansvarlig for å følge opp læreforholdet.

 Les mer om lærebedrifter og alle fordelene ved å bli lærebedrift.
Kan din bedrift bli lærebedrift? Fyll ut skjema nedenfor. 

Bli lærebedrift
Bildet viser elever som samarbeider om en skoleoppgave

Et opplæringskontor er et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter. 

Les mer >
Bildet viser en ung kvinne som smiler og holder skolebøkene sine.

For å kunne bli godkjent som selvstendig lærebedrift må følgende være på plass:

Les mer >

Telefon Stavanger:           
51 51 67 50

Telefon Haugesund:           
51 92 25 00

E-post: fagopplaering@rogfk.no

Postadresser:
Postboks 130       
4001 Stavanger

Postboks 4084      
5506 Haugesund

Besøksadresser: 
Arkitekt Eckhoffsgate 1      
4010 Stavanger

Karmsundgata 51     
5531 Haugesund

Les mer >