Bli lærebedrift

Det finnes to ulike veier til å bli godkjent lærebedrift.

1.  Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Bedriften får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp læreforholdet. I Rogaland er det omlag 30 godkjente opplæringskontorer som dekker de fleste bransjer.

2.  Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften søker egen godkjenning, og at bedriften er ansvarlig for å følge opp læreforholdet.

 Les mer om lærebedrifter og alle fordelene ved å bli lærebedrift.
Kan din bedrift bli lærebedrift? Fyll ut skjema nedenfor. 

Bli lærebedrift
Bildet viser elever som samarbeider om en skoleoppgave

Et opplæringskontor er et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter. 

Les mer >
Bildet viser en ung kvinne som smiler og holder skolebøkene sine.

For å kunne bli godkjent som selvstendig lærebedrift må følgende være på plass:

Les mer >

Telefon Stavanger:           
51 51 67 50

Telefon Haugesund:           
51 92 25 00

E-post: fagopplaering@rogfk.no

Postadresser:
Postboks 130       
4001 Stavanger

Postboks 4084      
5506 Haugesund

Les mer >
Vedlegg