Legat til lærlinger og til støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Stiftelsen Stavanger arbeidsskole for gutter’s driftsfond ble opprettet 8.11.1917 av innsamlede midler, kr. 31 654,27.  I 2010 fikk stiftelsen tilført kr 2 506 042 fra stiftelsen Stavanger arbeidsskole for gutter da denne stiftelsen ble opphevet og eiendommen Dalgt. 72 ble solgt. Stavanger arbeidsskole for gutter’s driftsfond fikk i den forbindelse nytt navn og nytt formål.

Stiftelsens navn er: Stavanger arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Legatets formål er tredelt:

  • å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning
  • å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de p.g.a. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie
  • å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi

Krav til søknaden:

  • du som søker må ha vært registrert i Stavanger Folkeregister i minst de tre siste årene
  • dokumentasjon av lønnslipp eller utbetalings fra NAV
  • dokumentasjon på bostøtte
  • skatteoppgjør og
  • dokumentasjon på husleie og strøm.

Søknadsfrist er 30. august.

Se mer informasjon om vedtekter og legatet i søknadsskjema.

Spørsmål om legatet må rettes til Stavanger kommune ved Legatkontoret:

Telefon:51 50 70 90

E-post:legat@​stavanger.kommune.no

Del denne artikkelen på: