Andre inntaket til videregående skole er klart

Smilende elev i klasserom

Torsdag 25. juli fikk søkerne til videregående skole SMS med nytt tilbud eller ventelisteplass i andre inntak. Husk at svarfristen er søndag 4. august for tilbudet om skoleplass. Vi ber alle om å svare.

Søkere kan logge seg på  www.vigo.no med MinID og se status for sin søknad.

Alle må svare

Vi ber om at alle svarer på tilbudet de har fått om plass. Det gjelder også for deg som takker nei til tilbudet om skoleplass. Svarfristen er søndag 4. august kl. 23.59.

Har du ikke fått plass?

Vi har også sendt SMS til de som fortsatt står uten tilbud på alle sine ønsker.  Alle som ennå ikke har fått tilbud som skoleplass, og har opplæringsrett, vil få tilbud fortløpende fram mot skolestart eller kort tid etter skolestart.  Det er viktig at du logger deg inn jevnlig på  www.vigo.no og se din status om dette gjelder deg.

Ledige skoleplasser

Eventuelle ledige skoleplasser uten ventelister vil bli lagt ut på vår nettside i dagene rundt skolestart. Dette skjer i midten av august. Vi gjør oppmerksom på at skolene følger ventelistene når disse er klare, og at det ikke er mulig å møte på skolene første skoledag for å få eventuelt ledige plasser. 

Spørsmål?

Spørsmål i forbindelse med inntaket kan sendes til: inntak@rogfk.no.  Vi svarer på henvendelser på telefon mandag - fredag fra kl. 10.00 – 14.00.   
I perioder med mange henvendelser må du regne med noe venting i telefonen.

Del denne artikkelen på:

Tlf.: 51 51 69 00

Kl. 10.00-14.00

inntak@rogfk.no

Postboks 767
4004 Stavanger

Les mer >