Årets hederspris til Norges første portør

Leif Moen mottar årets hederspris fra fylkesvaraordfører Marianne Chesak

 Leif Moen er tildelt årets hederspris for 2016 for sin innsats for å få portørfaget godkjent som egen fagutdanning.

Det ble godkjent som eget fag den 30. november 2014, og Moen har vært en viktig pådriver for faget, både lokalt og nasjonalt. Han besto fagprøven den 7. juni 2016 og ble dermed Norges første portør med fagbrev. 

I sin tale til Leif Moen sa fylkesvaraordfører Marianne Chesak:

- Nye fag kommer ikke fram uten at det står engasjerte, ja nesten utrettelige personer bak. De løfter fram yrket som allerede er der og viser behovet for egen fagutdanning. Videre går de den veien som kreves for å overbevise andre om det samme. Det kreves mye engasjement, utallige arbeidstimer, og sannsynligvis en god porsjon stahet for å oppnå de målene en har satt seg.

Leif Moen blir beskrevet som en av disse som aldri gir opp før målet er nådd. Hans engasjement stopper ikke som mentor for egne kolleger i Rogaland. Andre fylker bruker hans kunnskaper og erfaring i sitt arbeid med å introdusere Portørfaget i sine tjenester. Nå er han opplæringsleder innenfor interne tjenester ved Helse Stavanger. I tillegg er han med i prøvenemnda for faget, sammen med 3 andre dyktige kolleger.

Vi gratulerer!

Del denne artikkelen på: