Mulighet for overgang mellom drosjesentraler på Nord-Jæren 2018

Det er nå mulig for innehavere av ordinære drosjeløyver, som etter 2 års tilknytning til en sentral på Nord-Jæren området å søke om overgang mellom Stavanger Taxi, Sandnes Taxisentral, Sola Taxi, Randaberg Taxisentral, Miljøtaxi Stavanger og Norgestaxi Stavanger.

Ved ny gjennomgang er det blitt mulig å tildele 6 ord. løyver til Stavanger Taxi, før en når taket på 50 % for antall løyver en sentral kan ha. 

Søknadsfrist for å søke om overgang er forlenget til 15.03.2018. Søknadsskjema kan fås hos samferdselsavdelingen eller hentes på Internett www.rogfk.no.

Søknadsskjema samt følgende attester må foreligge innen søknadsfristens utløp:

- politiattest

- attest for skatt og merverdiavgift.

- attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

- attest fra sentralen som viser at søker ikke har utestående økonomiske forpliktelser må legges fram innen avgjørelse om overgang blir foretatt.

Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

 

Søknaden sendes Rogaland fylkeskommune, samferdselsavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Søknad om overgang behandles etter gjeldende rammebetingelser. Løyvehavere med særvilkår kan ikke søke overgang. Det kan kun innvilges overgang for ett løyve. Søkere som har flere løyver må levere disse inn ved overgangen.

Med hilsen

Knut P. Froestad, rådgiver

Del denne artikkelen på: