Mulighet for overgang mellom drosjesentraler i Rogaland 2018

Sør-Jæren

Det er nå mulig for innehavere av drosjeløyve tilknyttet sentral i Sør-Jæren å søke om overgang til Hå Taxisentral og Vibå Taxisentral.
Søknadsfrist er 17.10.18.

Felles bestemmelser

Søknadsskjema samt følgende attester må foreligge innen søknadsfristens utløp:

- politiattest

- attest for skatt og merverdiavgift.

- attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

- attest fra sentralen som viser at søker ikke har utestående økonomiske forpliktelser må legges fram innen avgjørelse om overgang blir foretatt.

Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknaden sendes Rogaland fylkeskommune, samferdselsavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Søknad om overgang behandles etter gjeldende rammebetingelser. Løyvehavere med særvilkår kan ikke søke overgang. Det kan kun innvilges overgang for ett løyve. Søkere som har flere løyver må levere disse inn ved overgangen.

Del denne artikkelen på: