Overgang mellom drosjesentraler

Det er for tiden ingen utlyste overganger mellom drosjesentraler.

Søknadsskjema og attester for skatt, avgift og merverdiavgift må sendes innen søknadsfristens utløp:

Attestene kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Send søknaden til Rogaland fylkeskommune, samferdselsavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger. Søknader om overgang blir behandlet i tråd med gjeldende rammebetingelser. Det kan kun bli innvilget overgang for ett løyve. Søkere som har flere løyver må levere disse inn ved overgangen.

Del denne artikkelen på: