Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

Det er ledige drosjeløyver med følgende stasjoneringssteder:

LEDIG DROSJELØYVE TILSLUTTET EGERSUND TAXISENTRAL

1 drosjeløyve med særvilkår.

Drosjen skal være tilrettelagt for alle rullestoltyper.

Drosjen har som hovedansvar å betjene Egersund kommune.

Søknadsfrist: 29.06.2018.

LEDIGE DROSJELØYVER MED STASJONERINGSSTED NEDSTRAND OG HINDERÅVÅG.

LEDIG RESERVEDROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED HINDERÅVÅG.

Søkere forutsettes å ha bostedsadresse i nærheten av stasjoneringssteder.

Søknadsfrist: 16.07.18.

Les mer om hvordan du søker og krav til søknaden

Del denne artikkelen på: