Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

LEDIGE DROSJELØYVER

Ledige reservedrosjeløyver kan tildeles innehaver av drosjeløyve.

Ledige drosjeløyver med følgende stasjoneringssteder:

  • Sokndal
  • Moi
  • Eide/Heskestad-området

 Ledig reservedrosjeløyve med stasjoneringssted Moi.

Søkere forutsettes å ha bostedsadresse i nærheten av stasjoneringsstedet.

Søknadsfrist: 26.06.2019.

Del denne artikkelen på: