drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om bankgaranti må fremlegges innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må fremlegges innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som vedlegges må ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.

 

 
 Rammebetingelser for drosjenæringen.pdf (247,05 kB)
 

Søknadskjemaet kan også fås ved henvendelse til Samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 13 eller 51 51 69 14.

Søknaden sendes til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsseksjonen 
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >