Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeid er et prioritert område i fylkeskommunen.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål som fylkeskommunen har ansvar for.

Mer om Fylkestrafikksikkerhetsutvalget sitt arbeid

Trafikksikkerhetsplaner:

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland 2018-2023

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021