Bussvei 2020 hillevag_1

Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som går og sykler og bedre framkommelighet på veiene. Gjennom en rekke tiltak skal Nord-Jæren oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som faktisk trenger å kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

 Bypakken.no

Det er en egen  nettside for Bypakke Nord-Jæren. Nettsiden er basert på kart og du kan enkelt finne prosjekter og tiltak der du bor, jobber og reiser.

Skjermbilde 2016-07-07 kl. 14.40.47

På nettsiden får du også mer bakgrunnsinformasjon om Bypakke Nord-Jæren, hva bypakken betyr for deg, med oversikt over alt fra prosjekter til bompenger.

Du finner en  rekke spørsmål og svar på nettsiden som handler om Bypakke Nord-Jæren, blant annet om bomstasjoner, takster, hva pengene skal brukes til og svar på mange flere spørsmål som ofte blir stilt.

Du kan også følge  Bypakke Nord-Jæren på facebook

Bypakke Nord-Jæren behandles i Stortinget i 2017.

Nord-Jæren er blant områdene i Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år.

Ved å få flere til å sykle, gå eller ta buss, skaper vi en bedre region å ferdes i for alle. Det gjør vi ved å gjennomføre en rekke små og store prosjekter, både for deg som bruker beina, velger kollektivt eller kjører bil. Det gjør Nord-Jæren til et bedre område å bo og arbeide i, og mer attraktivt for næringslivet. Bompenger står for en stor del av finansieringen. 

Her, i fellesforslaget (PDF) som ble vedtatt i fylkestinget 9.desember 2014, finner du alle tiltakene i den nye Bypakke Nord-Jæren.

 

Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Denne strategien skal synliggjøre regionens felles visjon om en attraktiv og trygg sykkelhverdag for befolkningen på Nord-Jæren. Gjennom Bypakke Nord-Jæren skal sykkelstamveien fra Stavanger via Forus og til Sandnes bygges. Det er også satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekt.

Les mer >