e-MOPOLI

e-MOPOLI

Rogaland fylkeskommune er med i et nytt interregionalt EU-prosjekt kalt e-MOPOLI. Prosjektet skal bidra til økt opptak av elektrisk mobilitet og alternative drivstoff og teknologier.

- Basert på læring fra prosjektet har fylkeskommunen som mål å forbedre samferdselsstrategien med tanke på elektrisk hurtigbåt, innføring av flere el-busser og innføring av ladeinfrastruktur, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

Fylkeskommunen vil blant annet arrangere en interregional workshop med partnerregionene i prosjektet, og workshoper med lokale aktører innen elektrisk mobilitet.

I e-MOPOLI skal prosjektpartnerne:

 • Analysere utfordringene og forutsetningene i partnerregionene med hensyn til økt opptak av e-mobilitet og alternative drivstoff.
 • Utveksle erfaringer, identifisere og overføre god praksis mellom partnerne gjennom workshops, rundebordskonferanser og studieturer.
 • Følge opp gjennomføringen av regionale handlingsplaner som skal utarbeides på grunnlag av læringen fra prosjektet.
Dette skriver EU om e-MOPOLI

e-MOPOLI har som mål å bidra til effektiv innføring av e-mobilitet og alternativ miljøvennlig teknologi. Dette skal skje gjennom forbedring av ni sett strategier eller planer, en for hver region. Prosjektet har partnere fra ni regioner i åtte land: Italia, Belgia, Hellas, Finland, Latvia, Norge, Romania og Slovenia.

Prosjektet har flere hovedområder som partnerne forplikter seg til å jobbe med: økonomiske virkemidler som favoriserer el-kjøretøy, utvikling av ladeinfrastruktur med energi fra miljøvennlige kilder og integrering av ladeinfrastruktur, innføring av kjøretøy med alternativt drivstoff i offentlig transport og promotering av e-mobilitet i nisjemarkeder.

Strategien eller planen, som hver av de ni partnerne har valgt å jobbe med, skal forbedres gjennom nye prosjekt og forbedret styresett.

Den regionale og interregionale læreprosessen vil aktivt involvere prosjektpartnere, deres institusjoner og lokale interessenter.

Prosjektet vil ha følgende framdrift for å effektivt nå prosjektets målsetting:

 • e-MOPOLI metodikk.
 • Partneres lokale- og regionale territorielle kontekstanalyse.
 • «God praksis» valgt ut for utveksling av erfaring og overføring av kunnskap.
 • Ni regionale handlingsplaner.
 • Oppfølging av ni handlingsplaner gjennom e-MOPOLI webverktøyet.
 • e-MOPOLI anbefalinger for virksomhet, styresett og RIS3 nivå (strategi) for regionale og lokale myndigheter.

Alle e-MOPOLI partnere vil sørge for å formidle måloppnåelse og resultater i prosjektet til et større publikum. Dette skal skje gjennom kommunikasjonsaktiviteter, workshops og arrangementer.

Prioritet: Lavutslipps-økonomi

Prosjektets varighet: 1. juni 2018 til 30. november 2022

Budsjett: € 1.792.053,00

Finansiell støtte fra den Europeiske union (ERDF): ca. €1.36 M

Prosjektpartnere

 • Province of Brescia (Italia)
 • Flemish government Department Environment (Belgia)
 • Region of Attica (Hellas)
 • Regional Council of Kainuu (Finland)
 • Calabria Region – Infrastructure department n.6 (Italia)
 • Zemgale Planning Region (Latvia)
 • Rogaland County Council (Norge)
 • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Romania)
 • BSC, Ltd, Kranj, RDA of Gorenjska (Slovenia) 

 

Prosjektets webside: https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

Del denne artikkelen på: