Brukerundersøkelsen for drosjetransport i Rogaland

En ny brukerundersøkelse foretatt av Sentio Research Norge viser at drosjebrukere i Rogaland er svært tilfredse med drosjenæringen.

2000 personer har deltatt i undersøkelsen som gjenspeiler en gjennomgående god tilfredshet med bestillingssystemet og sjåførene brukerne har vært i kontakt med på gjennomførte drosjereiser i fylket. 92 % av respondentene opplevde svært tilfredsstillende trygghet under turen og 87% av respondentene opplevde brukervennligheten rundt bestilling av drosjetur som meget bra. Valg av kjøreruter og generell oppførsel oppnår også en score tett opp mot 90%.

Lokalkunnskap og norskkunskaper

Sjåførenes lokalkunnskaper om området og kjøreruter oppnår noe lavere score i undersøkelsen med 78% grad av tilfredshet. 73% av brukerne i undersøkelsen er godt fornøyd med sjåførenes norskkunskaper og meddeler at det sjelden byr på større problemer for drosjebrukeren. De problemene som kan oppstå i disse sammenhengene er vanligvis knyttet til kjørerute og adresse.

Tilgjengelighet

83% av respondentene i undersøkelsen melder tilbake at drosjen er tilgjengelig når de ønsker det. Helg og natt har noe større grad av utilgjengelighet.

Pris

Betydningen av pris har mye å si for valg av reisemiddel, viser undersøkelsen. Omtrent halvparten av de spurte i undersøkelsen har latt være å ta drosje det siste året fordi prisen oppleves som for høy. Spesielt blant yngre aldersgrupper er dette en vesentlig faktor for å velge andre reisemidler.

Pirattaxi

Undersøkelsen har også sett på bruken av pirattaxi i Rogaland. 43% av respondentene oppgir at de har blitt tilbudt pirattaxi, mens 9% svarer at de har benyttet seg av den muligheten. 

Del denne artikkelen på: