Regionale utviklingstrekk Rogaland 2016

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2016

Rapporten Regionale utviklingstrekk Rogaland 2016 gir en oversikt over langsiktige utviklingstrekk innen viktige samfunnsområder som demografi, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

Rapporten gir oppdatert informasjon om utvikling innen disse områdene, og bidrar som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelse av regionalpolitiske mål og strategier.

Blant annet viser rapporten at befolkningsveksten i Rogaland er 0,7 prosent i 2015. Vi må tilbake til 2001 for å finne en lavere befolkningsvekst.

Rogaland har også høyeste innenlandske nettoutflyttingen av fylkene i landet i 2015. Nettoutflyttingen var på 1124 personer i 2015 i forhold til 250 personer i 2014.

 Last ned hele rapporten.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson