Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 logo

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets År med visjonen "Flere ut - oftere!".

Hovedmålene for året er: 

  1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet
  2. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen

Ønsket er at Friluftslivets år skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser, næringslivet og enkeltindivider.

Friluftslivets år skal ha særlig oppmerksomhet på barn, unge og barnefamilier og fokus skal være på friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi. Samtidig setter flere av årets delmål fokus på bevisstgjøring og kjennskaps økning til friluftslivets positive effekter, bla. for folkehelse, og om mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv.

Friluftslivetsår banner

I løpet av Friluftslivets år vil frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner arrangere turer, kurs og andre aktiviteter for hele Rogalands befolkning. Rogaland fylkeskommune vil oppfordre alle til å delta på disse aktivitetene og å benytte Friluftslivets år til å komme ut og oppleve noen av de friluftslivsopplevelser som finnes i Rogaland.

På hjemmesiden  www.friluftslivetsar.no finner du en aktivitets-kalender for hele året, hvor det er mulig å finner aktiviteter i ditt nær område. Hjemmesiden gir i tillegg informasjon om Friluftslivets år 2015.

Gjennom året vil Rogaland fylkeskommune bidra til å skape aktivitet og opplevelser ute og arbeid for å øke kjennskapen til de mange friluftsperler som finnes i fylket. Som et ledd i dette arbeid har fylkeskommunen fått produsert to kortflimer som presenterer friluftsområder i Rogaland med tilgjengelighet for alle og arbeidet med hjemmesiden  www.tilgjengelighet.no.

 

 Metode for universel utforming i friluftslivsområder:

 

 

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson